Monteras på en monteringsplatta

DNprofil® kan snabbt monteras på en monteringsplatta med ett minimum antal monteringspunkter

Förhöjd montering

Luft kan röra sig fritt mellan profiler, vilket förbättrar värmefördelningen

Som en del av konstruktionen

Den mekaniska styrkan hos DNprofil® gör det möjligt att använda profilerna som en del av konstruktionen.

DNprofil och NEN61439

Samma regler gäller för användning av en DN-profil som för användning av vanliga DIN-skena och kabelkanaler.

RV Produkter AB – Lomma – Sweden – Tel: +46 40 685 1080 – email: info@rv-produkter.se