Som en del av konstruktionen

Den mekaniska styrkan hos DNprofil® gör det möjligt att använda profilerna som en del av konstruktionen.

RV Produkter AB – Lomma – Sweden – Tel: +46 40 685 1080 – email: info@rv-produkter.se