Monteras på en monteringsplatta

DNprofil® kan snabbt monteras på en monteringsplatta med ett minimum antal monteringspunkter

RV Produkter AB – Lomma – Sweden – Tel: +46 40 685 1080 – email: info@rv-produkter.se