Förbättra värmefördelningen med DNprofil®

De utmärkta värmeledande egenskaperna hos aluminiumprofilerna förbättrar värmefördelningen i ditt kopplingsskåp Genom att montera profilerna förhöjt kan luften röra sig fritt runt profilerna, vilket ger ännu bättre värmefördelning!

RV Produkter AB – Lomma – Sweden – Tel: +46 40 685 1080 – email: info@rv-produkter.se