DNprofil® är en konstruktionskomponent

Den mekaniska styrkan av DNprofil® möjliggör användandning av profilerna som konstruktionskomponent.